Convocatoria de cursos preparatorios das probas de acreditación do Celga para 2020

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200129/AnuncioG0535-170120-0001_gl.pdf