Recursos

Lexislación

Canto a lexislación lingüística poñemos diversos materiais en liña divididos en ámbitos.
ver lexislación

Situación sociolingüística

Material que se nos ofrece na rede con información sobre a situación sociolingüística de Galicia.
ver situación sociolingüística

Correctores, traductores e outros materiais

Serie de recursos informáticos para a mellora da calidade dos seus escritos.
ver correctores, traductores e outros materiais

Dicionarios na rede

Acceso á consulta de diferentes dicionarios.
ver dicionarios na rede

Vocabularios técnicos

Ligazóns para consultar diferentes vocabularios de terminoloxía específica por áreas.
ver vocabularios técnicos