Dinamización

A dinamización é unha das tarefas máis importantes que todo servizo lingüístico debe  realizar e comprende unha serie de medidas encamiñadas á consecución da mellora real dunha situación lingüística determinada.

Convocatorias

Serie de convocatorias que teñen como finalidade a de incentivar o emprego do galego en distintos ámbitos da vida.
ver convocatorias

Campañas

Serie de programas que teñen como finalidade a de potenciar o uso do galego en distintas áreas.
ver campañas