Situación sociolingüística

Poñemos á vosa disposición diverso material que se nos ofrece na rede para consultarmos información sobre a situación sociolingüística de Galicia.

Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume I. Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia.Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume I. Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia.

  • Autores: Manuel Gozález González (dir), Modesto A. Rodríguez Neira (coord.), Antonio Fernández Salgado, Xaquín Loredo Gutiérrez, Isabel Suárez Fernández.
  • Entidade: Real Academia Galega.
  • Data de publicación: 2007, A Coruña.

  Descargar Mapa sociolingüístico de Galicia 2004. Volume I. Lingua inicial e competencia lingüística en Galicia [PDF](7,6 MiB)

 

A sociedade galega e o idioma

A sociedade galega e o idioma

  • Autor: Henrique Monteagudo e Anxo Lorenzo(directores)
  • Entidade:Consello da Cultura Galega, Sección de Lingua
  • Data de publicación:2005, Santiago de Compostela

  Descargar A sociedade galega e o idioma [PDF](3,3 MiB)

Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2003.

Esta enquisa inclúe, entre outras variábeis, os datos de usos lingüísticos en Galiza

  • Edición: Instituto Galego de Estatística.

  Descargar Enquisa de condicións de vida das familias. Ano 2003.[PDF](382,5 KiB)

Loia.org

Páxina web do Consello da Cultura Galega que é unha guía na rede na que atopar información sobre a situación actual do galego.

Datos básicos da lingua galega

Información sobre a orixe e historia, territorio no que se fala, status legal, usos e competencias…