Probas CELGA

RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2020, da Secretaría Xeral de Política
Lingüística, pola que se continúa o prazo de presentación de solicitudes e se
adía a realización das probas convocadas mediante a Resolución do 6 de marzo
de 2020 para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3
e 4, no ano 2020 (código de procedemento PL500C).

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200527/AnuncioG0535-200520-0001_gl.pdf?fbclid=IwAR3mF5ImrPBe7TNWRhoaherAgyFAvKZsMso7NUiMoqdx7YFk37QJweTb_4o