PROBAS CELGA

RESOLUCIÓN do 29 de agosto de 2022, da Secretaría Xeral de Política
Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados
de lingua galega, niveis Celga 2, 3 e 4, no ano 2022 (código de procedemento
PL500C).

file:///C:/Users/Admin/Desktop/Convocatoria%20probas%20setembro%202022.pdf