TESOUROS SOMERXIDOS

Tesouros somerxidos, un documental que nos descobre os tesouros arqueolóxicos das profundidades da Costa da Morte. A bordo do Eureka, visítanse distintos puntos marcados nun mapa mariñeiro, entre Fisterra e Corrubedo, para descubrir o que agochan.
Expertos en historia narran a peripecia dos barcos afundidos nesta costa, que se ilustran con imaxes dos pecios, mapas, cartas de navegación, xornais, debuxos e fotografías do arquivo histórico.

https://www.lingua.gal/recursos/todos/_/promovelo/contido_785/tesouros-somerxidos-tex45?fbclid=IwAR3jHtjxSZCdYDzNs2mbCe-On_-DfKAJ6QFISEWHUREGBzCGgzDYcVOWSEs