Convocatoria de probas para a obtención dos certificados de lingua galega

No DOG núm. 3, do 7 de xaneiro de 2016, saíu publicada a Resolución do 23 de decembro de 2015, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2016.

As persoas interesadas poden consultar a información no seguinte enlace: http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160107/AnuncioG0164-291215-0009_gl.html

Impreso de solicitude: http://www.xunta.es/formularios/generarPlantillaPDF?conselleria=ED&procedimiento=114A&version=0.0&idioma=gl_ES

As peresoas interesadas tamén poden presentar a solicitude a través da sede electrónica da Xunta de Galicia.