Cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4

No DOG núm. 114, do 16.06.2016, saíu publicada a Resolución do 8 de xuño de 2016a, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se anuncia, con carácter voluntario e gratuíto, a convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para ober os certificados de lingua galega Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (Procedemento: ED104B).

Anuncio: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160616/AnuncioG0164-080616-0004_gl.pdf

Solicitudes: http://www.xunta.es/formularios/generarPlantillaPDF?conselleria=ED&procedimiento=104B&version=0.0&idioma=gl_ES