Cursos de linguaxe administrativa galega e cursos Celga

No Diario Oficial de Galicia núm. 156, do 19 de agosto, saíu publicada a Orde do 4 de agosto de 2016, pola que se convoca, con carácter gratuito, cursos de lingua administrativa galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega, que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas oficiais de idiomas de Galicia.

Más información en http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160819/AnuncioG0164-090816-0005_gl.pdf