«Contos para o mundo», con Mamá Cabra, o 22 de xuño, ás 18.00 h, na biblioteca

En “Contos para o mundo”, na biblioteca de Ponteceso, o 22 de xuño, ás 18.00 h., poderemos ver a Gloria Mosquera e a Diego Maceiras (Mamá Cabra), que contan varias historias con música e cancións, nas que se tratan temas como o medo, o coidado da natureza, o acoso escolar, o saber dicir “non”… facendo reflexionar sobre a importancia da empatía, da prudencia, da superación persoal, da coperación e da responsabilidade como necesarios mecanismoade.s de paz e felicidade.

 

 

 

Colabora a Secretaría Xeral de Política Lingüística